IK

ZOEK

PERSONEEL

DIENSTVERLENING

De dienstverlening van WE Bouwen bestaat uit een breed pakket van services, gericht op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Optimale hr-oplossingen, van werving en selectie tot aan de totale salarisadministratie.

Naast het gebruikelijke uitzenden van werknemers bieden we ook andere vormen van flexibel personeelsbeleid, zoals detacherenenpayroll. En als je zelf een kandidaat in vaste dienst wilt nemen, maar de tijdrovende klus van adverteren en selecteren liever uitbesteed, dan is werving en selectieeen prima alternatief. Zo kunnen we maatwerk leveren op basis van jouw specifieke selectiecriteria.

support.png

UITZENDEN

Hoe gaat het aannemen van een uitzendkracht in zijn werk? Simpel. Volgens de doelgerichte informatie die de opdrachtgever ons verstrekt, werft WE Bouwen passende medewerkers voor de vacature. Na een zorgvuldige selectieronde stellen wij de meest geschikte kandidaat(en) aan je voor. Als beide partijen zich in de te maken afspraken kunnen vinden, kan de gekozen kandidaat op het gewenste tijdstip starten. Hij komt dan bij WE Bouwen in dienst, om aan opdrachtgever te worden uitgezonden, terwijl leiding en toezicht op de werkplek aan het bedrijf overgedragen wordt.

Naast het gebruikelijke uitzenden van werknemers biedt WE Bouwen ook andere vormen van flexibel personeelsbeleid, zoals werving en selectie, payroll en detachering. 

WERVING & SELECTIE

hiring.png

Als je zelf een kandidaat in vaste dienst wilt nemen, maar de intensieve klus van werving en selectie liever uitbesteed, is WE Bouwen je graag van dienst. Volgens de verstrekte richtlijnen en informatie werven en selecteren we de meest geschikte kandidaten voor de vacature, en stellen ze aan je voor. Na een akkoord van beide partijen kan de bewuste kandidaat starten op het aangegeven tijdstip. Op dat moment wordt hij overgedragen aan opdrachtgever en komt als werknemer bij het bedrijf in dienst. Het wervings-en selectietarief bestaat uit een eenmalig tarief, dat o.a. is gebaseerd op functieniveau en overeengekomen salaris van de kandidaat. Dit bedrag wordt overigens pas in rekening gebracht als de kandidaat daadwerkelijk is gestart. 

credit-card.png

PAYROLLSERVICE

Ook als je zelf kandidaten hebt, waarvan je de werkgeversrisico’s liever bij de uitzendorganisatie neerlegt, biedt WE Bouwen je een simpele en relatief voordelige oplossing: onze Payrollservice. Dat werkt als volgt: Je selecteert zelf geschikte werknemers en zet deze bij ons op de loonlijst. Terwijl je zelf de baas blijft, besteed je de volledige verloning en salarisadministratie uit aan WE bouwen. Wij nemen de juridische werkgeversverplichtingen van je over tegen een vooraf overeengekomen tarief. Inclusief premieafdrachten, verzekeringen, vakantiegeld, pensioen en ziekteverzuim-begeleiding. Dus wel de lusten, maar niet de lasten! En WE Bouwen zorgt dat het goed geregeld wordt. Helder, voordelig en zonder risico’s.

approved.png

DETACHERING

Detachering is een goede optie als je als bedrijf belang hecht aan de geselecteerde medewerkers voor de hele duur van een project. In dat geval kunnen wij je een detacheringscontract aanbieden. Tijdens de duur van het contract is We Bouwen juridisch werkgever, die zorg draagt voor de totale loonadministratie. De duur van de overeenkomst is te bepalen door de opdrachtgever.