bionic-eye.png

ONZE VISIE

De huidige arbeidsmarkt is constant in beweging, zeker in de bouwbranche. Economische en technologische ontwikkelingen leiden tot veranderende werkomstandigheden, die om duurzame oplossingen vragen. Daarbij is een flexibel personeelsbeleid, met oog voor de groeiende behoefte aan gekwalificeerde vakmensen, onmisbaar voor bedrijven van nu.

WE Bouwen wil daarin een betrouwbare partner zijn, waarbij wij voortdurend gericht zijn op nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Want meedenken met de problematiek van nu en investeren in de toekomst zijn de essentiële voorwaarden om opdrachtgevers en kandidaten duurzaam met elkaar te verbinden. 

setting.png

ONZE MISSIE

WE Bouwen streeft naar een optimale dienstverlening in de arbeidsmarkt. Onze missie is mensen en bedrijven bij elkaar brengen in een succesvolle arbeidsrelatie, waarin beide partijen optimaal kunnen floreren. Naast betrokkenheid, knowhow en een open aanpak, geloven wij in de kracht van doen. De schouders eronder zetten en snel en slagvaardig inspelen op de wensen van onze opdrachtgevers en tegelijkertijd anticiperen op de actuele behoeften in de markt. Daarbij ligt onze focus vooral op het bouwen van duurzame relaties met opdrachtgevers én kandidaten. Relaties die gericht zijn op wederzijds vertrouwen en welzijn, waarin de verbinding tussen bedrijf en medewerkers centraal staat. WE Bouwen staat niet voor niets voor samen bouwen. Samen bouwen aan de toekomst.

project-management.png

ONZE WERKWIJZE

 

WE Bouwen werkt met gemotiveerde kandidaten. Zowel Nederlandse als internationale vakmensen, die één aspect gemeen hebben: passie voor het vak en enthousiasme om aan de slag te gaan. Uiteraard honoreren wij goed vakmanschap graag met een eerlijk en transparant salarisbeleid. Ook persoonlijke begeleiding en goede opleidingsmogelijkheden spelen daarin een belangrijke rol. Zo wordt elke kandidaat de mogelijkheid op interne trainingen geboden en op het behalen van het vaak vereiste VCA-certificaat. Niet alleen een must voor veilig werken, maar ook een pré voor zijn eigen inzetbaarheid.

 

 

WE Bouwen werkt met coaches die internationaal georiënteerd zijn en de talen spreken van de krachten die in Nederland komen werken. Onze coaches maken de communicatie makkelijker voor zowel de opdrachtgever als de werknemer. Een voordeel dat in de praktijk heel goed blijkt te werken! Hierdoor weten we ons verzekerd van een betrouwbare en betrokken werkinstelling van onze vakkrachten, die zich gehoord voelen. Prettig voor hen als werknemer, maar zeker ook voor u, als opdrachtgever. Want met een goed team bouwt u immers samen aan de toekomst. De toekomst van het bedrijf. Uw toekomst.

 

 

In de opdrachtovereenkomst die wordt opgesteld, worden alle afspraken vastgelegd, zoals o.a. het uurtarief, dat is gebaseerd op het overeengekomen salaris van de kandidaat. Uiteraard is dat mede afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en van de functie-eisen en kwalificaties voor de vacature. 

 

In het uurtarief zijn de volgende kosten opgenomen:

  • bruto salaris

  • alle werkgeverslasten

  • reserveringen voor vakantiedagen en vakantiegeld

  • reserveringen voor kor verzuim en feestdagen

  • ziektekostenverzekeringen

  • organisatie- en voorfinancieringskosten

 

We Bouwen betaalt haar flexkrachten per week uit, volgens de richtlijnen van de CAO voor uitzendkrachten. De factuur aan de opdrachtgever volgt pas hierna.

 

Deze ‘voorfinanciering’ vraagt echter om goede afspraken, zoals onze betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum. Een gezonde betalingsregeling maakt immers deel uit van een prettige samenwerking in een duurzame vertrouwensrelatie.

 

Alle voorwaarden van uitzending zijn vastgelegd in de Bevestiging van Uitzending (de opdrachtovereenkomst) en de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn.

COACHING EN OPLEIDING

OPDRACHTOVEREENKOMST EN UURTARIEF

INTERNATIONALE COACHES